Zpracovaní dat bez starostí

Dokážete si představit, jak vám při hodnocení výsledků může pomoci automatizace? Zaměstnanci velkou část dne tráví opakovanou přípravou dat, následně tvorbou reportů a jejich distribucí. Jde o celou škálu manuálních prácí, kterou jste schopni v Business Intelligence (BI) řešení zmírnit nebo dokonce úplně eliminovat.

Můžete dosáhnout následujícího:
  • odbourání ručních exportů dat do excelu,
  • informací na jednom místě (centrální úložiště),
  • jedné verze pravdy,
  • čerstvých informací každý den,
  • vyhodnocení dat z různých oblastí,
  • rychlosti a flexibility při tvorbě reportů,
  • komplexní ad-hoc analýzy bez čekání,
  • souběžného čerpání informací více uživateli bez dopadu na výkon.

Běžné úlohy

Každá firma se ve větší či menší míře potýká s celou řadou rutinních činností. Obvykle se jedná o tvorbu obchodních reportů, přehledů skladových zásob, podkladů pro zpracování kontrolingu, operativních reportů apod. V těchto oblastech, a nejen v nich, je rovněž velký prostor pro automatizaci. Můžete tak získat možnost “uvolnit“ si ruce pro zajímavější činnosti jako řešení nových analytických úloh či hledání odchylek a anomálií.

Celkový obchodní přehled tržeb, marží a objednávek se zaměřením na TOP produkty, obchodníky a zákazníky.

Automatizace složitějších úloh

Pravidelně se setkáváte s procesy, které jsou mnohdy složité na vyhodnocení, a tak se obvykle spokojíte s menší přesností, detailem či frekvencí vyhodnocení. Typickým příkladem může být sofistikovanější alokace nákladů, konsolidované pohledy, průběžné vyhodnocení zakázky, pravidelná finanční analýza apod.

U těchto procesů obvykle není v lidských silách, a to ani s použitím excelu, realizovat požadované výstupy tak, abyste získali data ve vyhovující podobě či s významnou přidanou hodnotou.

Využití automatizace například pro alokaci nákladů otevírá značné možnosti. Lze získat velmi přesné rozpočty nákladů na různé cíle (útvar, projekt, produkt, zákazník apod.) bez chybných dat a složitého odhalování příčiny rozdílu. Můžete definovat různé varianty alokací, rozvrhové základny a zpracovávané období. Některé alokace nákladů lze získat velmi přesně a správně, pokud se zavede vhodný proces ve firmě. Typicky se jedná o náklady za dopravu, kurzové rozdíly a slevy. Informační systémy (ERP) mají obvykle pro tento proces podporu, která je však omezená, uživatele svazuje a má minimální flexibilitu; a to jsme nezmínili jejich výkon.

Vývoj stavu objednávek v čase. 

Dalším častým využitím automatizace je konsolidovaný pohled na data. Jde o typický problém, kdy máte více společností a potřebujete je jednotně řídit. Snahou je vytvořit společné pohledy jako výkaz zisků a ztrát, rozvahu nebo manažerskou výsledovku. To není pro BI řešení problém. Dokáže data posbírat, aplikovat správná pravidla a poskytnout konsolidovaný pohled s vyloučením vzájemných vazeb. Zdrojem dat mohou být i systémy od různých výrobců. Implementace konsolidovaného pohledu rovněž napomáhá ke snadnějšímu odhalování chyb.

Detailní report se zaměřením na rentabilitu tržeb (ROS).

Automatizovaný sběr a zpracování dat vám mimo výše uvedené výhody může pomoci s jejich čištěním, deduplikací záznamů (typicky číselník zákazníků v různých systémech) a zpracováním mnoha různých zdrojů. S naším řešením je snadné zpracovat velké objemy dat, doplnit je o externí informace (hodnoty ze statistického úřadu, statistiky webu apod.) a pravidelně zasílat uživatelům sestavy a reporty s potřebným obsahem.

Máme více než 10 let zkušeností v Business Inteligence, kontaktujte nás, budeme pracovat pro vás.

Pavel Kremláček
pavel.kremlacek@solitea.cz
+420 724 002 771