Profitujte z informací na jednom místě

Potřebujete vyhodnotit data napříč oblastmi a nacházíte se v jednom či více z následujících stavů?
 • máte surová data z jednotlivých oblastí (účetnictví, obchod, sklady atd.),
 • data nepochází pouze z jednoho systému – vznikají tak odlišnosti, které musíte sjednotit,
 • obtížně a ručně spojujete data do jednoho celku,
 • neustále manuálně upravujete excely při častých změnách dat,
 • máte problémy s udržením aktuálnosti excelů,
 • potýkáte se častým zanesením chyb při vyhodnocení,
 • bojujete s kvalitou zpracovaných dat,
 • „ručně“ vypočítáváte ukazatele a požadované hodnoty,
 • potřebujete vytvořit komplexní reporty.
Nejen tyto problémy můžete vyřešit zavedením BI řešení, které vám pomůže:
 • eliminovat výše uvedené neduhy,
 • vytvořit centrální úložiště dat pomocí datového skladu,
 • automaticky zachytit změny a jejich propis do řešení,
 • odbourat čas při získávání dat,
 • řešit problémová místa a zavádět opatření,
 • věnovat svůj čas analýze dat a ne jejich získáváním ze systému.

Pokud máte vybudované kvalitní úložiště dat s dobře definovanými analytickými modely, můžete získat velkou výhodu oproti konkurenci. Budete schopni jednoduše přidávat nové ukazatele a KPI, která propojují oblasti firmy. Získáte výpočty typu průměrný náklad zaměstnance či obrátkovost zásob a další. Budete mít stále aktuální hodnoty i s historickým vývojem a prakticky neomezenou složitostí výpočtu.

Po získání kvalitní datové základny s různými výpočty ukazatelů a KPI jste schopni tvořit komplexní reporty a dashboardy. Typickým příkladem může být celkový přehled zákazníka obsahující evidované pohledávky, platby, obrat, rozpracované zakázky, objednávky, stanovený kredit apod. – vše na jednom místě. Dalším případem využití může být celkové vyhodnocení zakázky, kdy se k zakázce automaticky správně přiřazují veškerá data jako jsou náklady za dopravu, slevy, kurzové rozdíly, výrobní náklady atd.

Power BI dashboard zobrazuje informace z oblasti obchodu a skladů na jednom místě.

Vidíte, že využití našeho řešení je velmi rozmanité. Jsme schopni vám léčit celou řadu „bolístek“. Stačí se pouze věnovat řízení firmy a všechny datové podklady získáte od nás, v požadované kvalitě, za rozumný čas a s ušetřením nákladů. Mimo ušetření přímých nákladů jako jsou mzda pracovníka, licence programů, drahý dovývoj apod. vám BI řešení přináší celou řadu výhod, které obvykle není možné finančně vyjádřit, ale jsou patrné.

Máme více než 10 let zkušeností v Business Inteligence, kontaktujte nás, budeme pracovat pro vás.

Pavel Kremláček
pavel.kremlacek@solitea.cz
+420 724 002 771