Strojírny Poldi

Jaká byla naše výzva?

  • najít a odstranit vlivy, které způsobovaly špatné využívání strojů a tím pádem vyšším nákladům
  • navrhnout nové BI řešení, které umožní lepší přehled o firmě a propojit se stávájícím podnikovým IS

Info

Pár slov o firmě

Strojírny Poldi, a. s., vyrábí a dodává klikové hřídele pro nejrůznější stroje. Od kompresorů, přes traktory a zemědělskou techniku až po mamutí stavební stroje. Produkty se vyrábí z dodávaných výkovků a výlisků, které jsou mechanicky a tepelně upraveny, aby splňovaly náročné podmínky na kvalitu, přesnost a užitné vlastnosti. Jedná se o proexportní společnost, jež dodává své výrobky do mnoha zemí ležících na 4 kontinentech. Při takovém objemu produkce je potřeba optimalizovat každou část výrobního procesu.rozcestnik_vyroba

Právě proto firmě přestaly dostačovat tehdejší procesy. Vrcholový management měl k dispozici mnoho naměřených dat, ale chyběl jim nástroj, pomocí kterého by je mohli rozumně vyhodnocovat. To samozřejmě ovlivnilo hospodářšké výsledky firmy – zbytečně vysoké náklady, nerovnoměrné zatížení lidí i strojů a v neposlední řadě nižší prodeje.

Vymýtili jsme každý problém

Naše společnost pak implemetovala Microsoft SQL Server 2012, díky čemuž má management k dispozici mnoho důležitých nástrojů pro podporu rozhodování. Patří mezi ně interaktivní reporty a grafy, zobrazení vytížení jednotlivých strojů ve výrobních halách i přehledné zobrazení tržeb podle regionů a zákazníků nad Bing mapami. Zapomenout bychom neměli ani na operativní reporting pro každodenní řízení výroby, lidských zdrojů i porovnávání finančních ukazatelů s plány a jejich modelace.Vytížení strojů ve výrobních halách nad CAD výkesy hal.

Vyplatilo se to?

Firma je s řešením spokojená, protože nové řešení jim umožňuje věci dříve stěží představitelné a díky optimalizaci procesů se během pár let investice splatí.

  • větší přehled o důležitých firemních procesech
  • kvalitnější odhad prodejů
  • snazší obsluha systému
  • výrazné snížení nákladů a lepší cash flow

včasnost objednávek - graf

Co o nás řekl Martin Pidrman

„Nasazení nástrojů Business Intelligence bylo dalším logickým krokem rozvoje ICT služeb. Zjednodušeně řečeno, díky informačnímu systému máme kvalitní data, ale pro správné rozhodování a řízení jsme potřebovali informace. Proto jsme ve spolupráci s BI Experts zvolili řešení Business Intelligence postavené na techologiích Microsoft s maximálním využitím integračních služeb nového SQL Serveru 2012. Implementované řešení dokáže plně pokrýt nejen naše požadavky na manažerský reporting, sledování klíčových ukazatelů a controlling, ale má i přesah do výroby a jejího každodenního řízení. Martin Pidrman IT manažer