Pojďte s námi pod povrch a poznejte svoje data

Každá firma ve větší či menší míře používá reporty pro vlastní řízení. Jejich hlavní náplní je obvykle kontrola a sledování dosavadního průběhu, podpora pro rozhodování o dalším vývoji a celkové vyhodnocení. Cílovými odběrateli mohou být různé skupiny lidí či jednotlivci, kteří mají různé zájmy v rámci firmy. Rozlišujeme standardní reporty a mimořádné reporty. První zmiňované se tvoří v pravidelných intervalech a s přesně definovanou strukturou. Mimořádné reporty jsou pak reporty tvořené ad-hoc na požádání. Podle účelu využití se používají operativní a manažerské reporty. V současné době je nejrozšířenějším zdrojem reportů a dat pro další zpracování informační systém, který je součástí většiny firem.

Power BI dashboard pokrývající základní finanční ukazatele.

Sestavy generované z tohoto systému obvykle trpí následujícími neduhy:
 • zdlouhavé generování,
 • vytěžování zdrojových prostředků,
 • nevyhovující struktura exportovaných dat,
 • slabá vizuální stránka,
 • chybí pravidelné zasílání výstupů přesně definované struktury,
 • nemožnost volby parametrů,
 • absence přehledových dashboardů,
 • špatné zobrazení na tabletu či telefonu v rozumné formě,
 • chybějící přidaná hodnota reportu (nezahrnuje složitější výpočty nad daty),
 • složitě tvořené individuální reporty pro potřeby uživatele.
Reporty realizované jako součást BI řešení eliminují výše uvedené problémy a nabízí:
 • centrální datový sklad bez závislosti na primárním systému, který seskupuje veškerá potřebná data,
 • modely s agregovanými daty k jejich okamžitému čerpání,
 • možnost připojení různých grafických nástrojů k datům jako PowerBI, Reporting Services, Excel a další,
 • rychlou tvorbu podkladových dat pro nově vzniklý specifický případ,
 • uživatelsky flexibilní řešení s možností přidávat nová měřítka (výpočty) a vytvářet nové reporty a dashboardy,
 • kdykoliv a kdekoliv mít data k dispozici,
 • tvorbu parametrizovaných a optimalizovaných reportů,
 • tvorbu kvalitních manažerských dashboardů,
 • možnost exportu do jiných formátů (PDF, excel, word),
 • možnost analýzy až na doklad z primárního systému.

Díky současným technologiím a existenci kvalitního datového skladu je možné realizovat komplexní soustavy reportů, které slouží pro kvalitní řízení a rozhodování ve firmě. Lze tvořit reporty a dashboardy, o kterých byste si mohli v primárním systému nechat jenom zdát.

Power BI nástroj využívající robustní datový sklad a analytický model.

Mezi takové sestavy můžeme zařadit:
 • obrátkovost skladů,
 • ležáky na skladech,
 • denní zásobu objednávek,
 • vyhodnocení zakázky,
 • ocenění zmetků,
 • dostupnost materiálu a dílců v době realizace výroby (výrobních příkazů),
 • manažerská výsledovka,
 • platební morálka zákazníka,
 • reklamace,
 • a další.

Power BI dashboard zobrazující přehledně základní stav skladů na jednom místě.

Uvedený výčet reportů není zdaleka konečný a záleží pouze na potřebách uživatele. Limitovat vás může jedině fantazie.

Máme více než 10 let zkušeností v Business Inteligence, kontaktujte nás, budeme pracovat pro Vás.

Pavel Kremláček
pavel.kremlacek@solitea.cz
+420 724 002 771