single-tym.php

Milan Filla

Senior BI konzultant

Info

Po absolvování střední průmyslové školy elektrotechnické se zaměřením na počítačové sítě vystudoval obor Ekonomická informatika na Mendelově univerzitě v Brně. V posledním ročníku studia se zúčastnil trainee programu ve firmě BI Experts s.r.o., kde následně vykonal praxi, a po ukončení studia v červenci 2012 tam nastoupil jako junior konzultant v oblasti Business Intelligence.

Citát

„Nikdy neříkej, že něco nejde, protože vždycky se najde nějaký iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.“