single-tym.php

Juraj Macko

BI konzultant

Info

Analytik tělem i duší: z Fakulty managementu Univerzity Komenského prostřednictvím účetních a finančních analýz v Ernst and Young a Tatrabance v Bratislavě, přes IT konzulting v Accenture, ve Frankfurtě nad Mohanem, pomocí vědecké analýzy dat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci i s využitím Business Intelligence v Přerovské společnosti Karat Software se začátkem roku 2017 proanalyzoval až k brněnským BI Expertům. A kdyby to nestačilo, ve volném čase kromě triatlonu, turistiky, psaní fejetonů a aforismů, zpěvu a hry na kytaru ještě analyzuje různé oblasti filosofie jako vědecká metodologie, umělá inteligence, vztah vědy a víry apod. Matematice a informatice propadl už na základní škole, ještě v časech osmibitových PC. Studenty na univerzitě učil (krom jiného) jak sladit abstraktní svět ajťáka s praktickým světem Běžného Franty Uživatele (tzv. BFU), protože důvěrně zná oba tyto naprosto odlišné světy. Firmu BI Experts by časem rád obohatil o některé oblasti dataminingu (tj. ještě trošku inteligentnější analýzy dat, než je samotná Business Intelligence). Let’s do IT!

Citát

„Ži(vo)tný optimizmus Chceš sa mať ako prasa v žite? Nehádž tam flintu! “

Juraj Macko, kniha Aforhytmick, 2009