Manažerský informační systém

MIS je nádstavba nad ERP systémy jako např. Karat, K2, Helios atd. Tento systém poskytuje robustní nástroj pro rozhodování a firemní řízení. To je umožněno jednak pomocí přehledných PowerBI reportů, které pokrývají různé firemní oblasti a poskytují klíčové informace vedoucím pracovníkům. Tak i prostřednictvím detailní analýzy v Excelu, která poskytuje dostatek informací i pro datové analytiky nebo controllery.

Klíčové výhody, které vám řešení přinese jsou následující:

  • Rychlost – řešení pracuje řádově rychleji, než zdrojové systémy.
  • Dostupnost – potřebná data získáte na jedno kliknutí.
  • Ucelenost – vše podstatné na jednom místě.
  • Komplexnost – sledujete data, která spolu logicky souvisí.
  • Aktuálnost – každou noc dochází k načtení dat z vašich ERP systémů.
  • Flexibilita – Vy vybíráte, co chcete zobrazit, nejste zahlceni informacemi.
  • Sdílení – reporty lze sdílet napříč celou firmou.
  • Mobilita – vše máte ve svém mobilním zařízení.
  • Zabezpečení – každý manažer dostane pouze ta data, ke kterým má oprávnění.

MIS zpracovává oblasti Hospodářského výsledku, Pohledávek a závazků a Obchodu a Objednávek. Tyto oblasti představují hotové moduly, které je po nainstalování možné ihned používat. Řešení je otevřené a díky tomu snadno rozšířitelné o další požadavky a specifické potřeby zákazníka.

Modul hospodářský výsledek

Umožňuje ucelený pohled na hospodářský výsledek společnosti pomocí interaktivního dashboardu a je výchozím místem pro řízení finančních výsledků Vaší společnosti. Je silným pomocníkem zejména pro ředitele a další manažerské pozice.

Umožňuje sledování klíčových ukazatelů za vybrané období, včetně jejich vývoje v čase. To vám pomůže odhalit trendy, které jsou jinak skryté.

Datovým analytikům a controllerům umožňuje tento modul snadný, ale robustní přístup k datům z účetního deníku. Tato data je možné podrobně analyzovat přes všechny rozměry účetní věty.

Modul prodej a objednávky

Modul vám pomůže odhalit trend (stagnaci, nárůst nebo pokles) v prodeji za sledované období a obchodním manažerům tak poskytne informaci, na kterou mohou vhodně reagovat. Uživatel může pomocí našeho nástroje analyzovat: vývoj prodeje a objednávek zboží za zvolený rok s rozpadem po jednotlivých měsících, vztah mezi prodejem a objednávkami, srovnání s předchozím rokem (absolutní, relativní), atd. Veškeré informace jsou jednoduše k dispozici na jedné obrazovce, a díky tomu odpadá pracné a složité vyhledávání potřebných dat.

 

Modul pohledávky a neuhrazené faktury

Modul poskytuje přehledné zobrazení zásadních ukazatelů jako je počet pohledávek, celkové saldo, dlužníky, seznam neuhrazených faktur po splatnosti s rozpadem do jednotlivých časových košů, atd. Lze sledovat i vývoj úhrad faktur jednotlivých odběratelů v čase včetně porovnání s minulým rokem a pozorovat tak případné zhoršení platební morálky. Z komplexního přehledu je možné se dostat až na konkrétní problémové faktury.

Finančním manažerům či obchodníkům umožní poskytnuté informace včasnou reakci na zhoršující se morálku některých odběratelů a díky tomu nastavit nové podmínky prodeje či ukončení obchodního vztahu. Tato rozhodnutí pak mohou přispět k vyššímu finančnímu zdraví společnosti.

Máme 10 let zkušeností v Business Inteligence, kontaktujte nás, budeme pracovat pro Vás.

Kontakt: +420 770 165 528, info@biexperts.cz