Měření výkonnosti podnikání

Přínos

Dokáži sledovat dodržování stanovených metrik
vyhodnocovat parametry procesů

Snadno a rychle

Řešení v sobě zahrnuje datový sklad, jak podmínku pro kvalitní bázi dat, ale hlavně analytickou vrstvu, která v sobě zahrnuje potřebné metriky v řezech, které umožní hodnotit nejen výkonnost celku, ale i jednotlivých částí podniku. Samozřejmostí je také možnost sledování trendů jednotlivých metrik v čase a jejich porovnání s plánem.

Komplexně

Měření výkonnosti podnikání se může zdát jako obecný termín. Má však velmi konkrétní dopady na chod firmy, optimalizaci existujících procesů a zavádění procesů nových.

Realizace tohoto komplexního scénáře se neobejde bez kvalitní báze dat, která se pak využívá pro sledování metrik. Tuto bázi dat reprezentuje datový sklad, ale hlavně procesy, které se skrývají za jeho plněním (ETL). Tyto procesy dokáží zajistit potřebnou kvalitu dat a systematizaci procesu jejich získávání.

Analytický model pak nabídne nejen prostor k jednoduchému reportování vybraných ukazatelů, ale také místo pro rozsáhlé pokročilé analýzy jednotlivých oblastí podnikání.

Technicky

Jedná-li se o komplexní měření výkonnosti podniku, zasahují do technického řešení prakticky téměř všechny služby SQL Serveru.

Jednotná báze dat je realizována jako relační datový sklad na platformě MS SQL Server. Vlastní ETL procesy pak jako kombinace uložených procedur a technologie SQL Server Integration Services.

Analytickou databázi reprezentují multidimenzionální databáze realizované technicky v SQL Server Analysis Services. Pro uživatelské datové analýzy se také nabízí využít i technologií Power BI a to jak na bázi lokální instalace, tak případně i ve variantě cloud.

K vlastní tvorbě uživatelských výstupů se používá celá řada nástrojů, kterými SQL Server disponuje. Reporting Services počínaje, které dokáží nabídnout rysy velmi schopného reportovacího nástroje, přes reporty vytvořená v Excelu v podobě kontingenčních tabulek a grafů až po Moderní vizualizace v nástroji DataZEN a Power View.

Mnoho vizualizací a výstupů lze kombinovat s portálovými řešeními, v podání Microsoftu reprezentovaným SharePoint a to v obou možných variantách – lokální a samozřejmě naše řešení jsou všechna připravena na spolupráci s Cloud platformou a tedy i portál, který je součástí Office 365 je možností.