Pilana

Info

Společnost Pilana a.s. zabývající se výrobou nástrojů (pilové kotouče, pásy, nože, ruční nářadí, atd.) zastřešuje skupinu čtyř spolupracujících firem. Realizace BI řešení byla uskutečněna ve firmě Pilana Knives s.r.o. a Pilana Saw Bodies s.r.o.

Pro potřeby těchto společností bylo vytvořeno komplexní a robustní řešení pokrývající oblast financí, skladů, výroby, obchodu, personalistiky a controllingu. Tyto zpracované části slouží pro efektivní rozhodování a rychlé a snadné získání potřebných informací, které by v ERP systému bylo komplikované obdržet, případně by trvaly neúměrně dlouhou dobu.

Hlavní motivací tvorby jednotlivých oblastí bylo vytvořit podkladová data pro controlling. Tyto data využívá speciální kontrolingová aplikace, ve které se zadává, jakým způsobem se budou rozkládat náklady.

Primárním cílem celého řešení bylo umožnit vyhodnocení ziskovosti jednotlivých produktových skupin a zákazníka a podpořit manažerské rozhodování na různých úrovních. Tohoto cíle bylo dosaženo zpracováním jednotlivých oblastí a naprogramováním speciální controllingové aplikace.