AXA pojišťovna

AXA pojišťovna

Info

AXA nabízí komplexní služby v oblasti pojištění osob a majetku. Díky nám provedli úspěšnou migraci a společně jsme zkonsolidovali datové báze. Neopomenuli jsme ani vyladit výkonnost SQL Serverů a databází.